Styret og verv

Styret

Vilde Tingleff

Leder

Boblen@bsi.no

Bjarte Lyssand

Nestleder

Petter Simonsen

Kasserer

Boblen.kasserer@bsi.no

Kristin Mills

Sportslig leder

Boblen.sportsligleder@bsi.no

Stig Mjelstad

PR-ansvarlig

Christine Øen

Damelagsrepresentant

Tord Caspersen Nerland

Herrelagsrepresentant

Please reload

Andre verv

Bjarte Lyssand

Barne- og ungdomsansvarlig

Oddbjørn Bertheussen

Sikkerhetsansvarlig

Kristin Mills

Aktivitetsansvarlig

Please reload