UV-Rugby laget i 1981


UV-Rugby laget 1981.

Bak fra v.: Kåre Kongsvik, Geir Nese, Ove Furnes, Ottar Vågsholm, Tore Relling og Terje Løvøy.

Foran fra v.: Svein Taule, Gry, Bjørnø, Erik Guldbrandsen, Atle Bergesen og Olav Johansen.


Toppinnlegg
Andre innlegg
Arkiv
Søk på Tags
No tags yet.
  • Facebook Social Ikon

© 2015 by BSI Boblen UV-Rugby.