Pris liste

Her finner du priser på medlemskontogent, spillelisenser, forsikring og kurs.

Medlemskontingent

og spillelisens og forsikring.

Medlemskontingent pr. sesong

Voksen ....................................................  800,-
Ungdom (13-17år)..................................  300,-
Barn (under 13år)...................................  200,-


Student ...................................................  500,-
Borteboer ...............................................  500,-
Støttemedlem ........................................  200,-
Familikontingent .................................. 1.200,-

 

Du må også ha lisens via NDF. Dette er forsikring når du er på trening og turnering.